Sân chơi của lãng du

Wednesday, February 22, 2006

Labels: 0 comments

Chuỗi ngày tặng thêm

về ta gom trọn mảnh đời
đốt trên hiện tại
trên nơi
chào đời
về trơ mặt với cuộc chơi
em lòng khúc khích
môi cười
xót tai

về thêm nỗi tết phôi phai
thêm mùng một mượn,
mùng hai :: vỡ oà
mùng ba?
may được mùng ba
không thì ta đã
mất ta trong người

về thôi,
ủ lấy một đời
cầm tay em hưởng muôn lời hỏi han
xuống thêm một chút bàng hoàng
ra vô chợt thấy đời ngang ngang đời

tết này vui
cũng vui thôi!

Song Vinh