Sân chơi của lãng du

Friday, February 16, 2007

Labels:

Tờ Ết Tết

Ta theo xuân
nỗi mong chờ
Lao đao
mùng một
Bơ phờ
mùng hai

Mùng ba:
nỗi nhớ
theo ngày
Theo năm
theo tháng
đong đầy hồn thơ

bốn phương giấc tỉnh mong
chờ
mùa đông tết vọng
lêu bêu,
lình bình

thôi thì:
mình rót cho mình
ly đầy ly cạn
tựu hình tử sinh

SongVinh

0 comments: