Sân chơi của lãng du

Sunday, February 11, 2007

Labels:

Người mình có tập tục là 23 tháng chạp làm lễ đưa ông Táo về trời. Truyện ông Táo chắc có lẽ ai cũng biết, rồi muốn biết thêm thì sẵn Internet gõ vào google là từng hàng links sẵn sàng để đọc. Cũng tiễn ông Táo đi cho đủ lệ với từng năm trước. Năm nay ở nhà nhiều hơn so với năm ngoái nên hy vọng ông Táo có nhiều chuyện để trình cho gia đình nhỏ nhưng họ hàng đông nơi phố chật. Tiếng gọi "ông Táo" chứ ngẫm ra cũng là đại gia đình một bà hai ông. Khi tiễn họ đi rồi nhìn quanh thấy còn ông/bà "microway", "rice cooker", "oven", "toaster", "coffe maker", "grinder", ... (tạm gọi là những ông bà tùy tùng cho gọn); Nên cũng tiễn đi luôn cho công bằng . Vài ngày nữa, khi đêm trừ tịch về trong cái rét mùa đông, sẽ làm lễ đón ông bà về, rồi đón ông táo cùng những ông tùy tùng đó về; cho vui từng ngày tết.

0 comments: