Sân chơi của lãng du

Thursday, November 22, 2007

Thời gian qua lẹ. Mới đây mà gần hết năm. Blog theo con sâu lười ngủ vùi theo ngày theo tháng. Ở Bắc mỹ (US và Canada) có lễ "Tạ ơn" (aka: Thanksgiving). Với tôi (lại tôi) ngày nào cũng là ngày tạ ơn thì thêm một ngày được chính phủ bó buộc phải làm cũng thêm phần phong phú.
Theo truyền thống thì Lễ Tạ ơn thường được tổ chức với một buổi tiệc buổi tối cùng với gia đình và bạn bè tại nhà. Vì đời sống văn minh, có nghĩa là thêm bận rộn, buổi tiệc tối có thể trở thành buổi tiệc trưa nhưng vẫn còn ở tại nhà. Khác với những lễ khác như lễ Giáng sinh hay lễ Độc lập thườmg tổ chức công cộng. Và vì đời sống văn minh, muốn biết thêm về ngày lễ này thì cứ "google" là sẽ có thật nhiều tài liệu tha hồ học (hỏi) thêm.
Ở US, điểm vui của ngày lễ này là ngày sau ngày lễ, gọi là thứ Sáu đen (Black Friday), những tiệm thi nhau bán đồ giá giảm và mở cửa sớm cho thiên hạ chen nhau vừa mua vừa tạ ơn cho những may mắn có được.
Thanksgiving! Cái hay là sự biểu lộ. Hãy cảm ơn những gì mình có. Hãy nói cho những người mình yêu thương là mình yêu thương họ. Các cụ ngày xưa đã phán "lời nói không mất tìền mua" thì cũng đừng nên hà tiện (nhưng cũng đừng xài quá đáng).
Thanksgiving, hãy cảm ơn ơn trên những gì mình có, cũng nhớ cảm ơn thêm cho những gì mình không có.