Sân chơi của lãng du

Saturday, May 27, 2006

Labels: 0 comments

Vẫn thêm được một chốn này

xuân tìm lòng phố thân thương
giòng đời tiếng gọi mỗi đường người theo
cuối trời gió
lạc lưng đèo
bóng em tóc rối tôi theo mất còn

xuân lên gọi tiếng héo hon
sư già bỏ núi mỏi mòn đường tu
chợt nơi phố
chật sương mù
câu kinh vọng mãi giữa khu chợ ngưòi

xuân thương lễ mẹ muôn nơi
mây theo bóng núi nối đời trôi mau
đối gương rẽ tóc thay mầu
nhịp buồn nước cuộn chân cầu ngược xuôi

xuân đưa nắng
ấm chốn ngồi
thân thương bóng cũ giữ lời dậy xưa
chợt về phố chật chuyển mưa
lạnh xa lộ rộng mới vừa kẹt xe

xuân này thêm phận chở che
nỗi lòng giặt lại trên khe nước đời
nắng hong khô
cuộc nổi trôi
tôi nhìn tôi
chạy
bên đồi thả thơ

xuân tàn lòng vẫn còn mơ
còn thương
còn nhớ
còn chờ
còn yêu
còn theo
dẫu ít
dẫu nhiều
dẫu em bóng khuất trên chiều nắng thơm

Song Vinh