Sân chơi của lãng du

Sunday, April 18, 2010

đã lâu, chưa có gì cho trang này.
Nhìn lại, chỉ toàn thơ với ... thẩn
===================================

bài cho tháng tư

mỗi năm vào cuối tháng tư
trong tôi
bỗng
chợt
thấy
dư một người
nắng hong khô hết đường rồi
cho em cảm nhận - tim tôi: vô tình

tháng tư
thôi,
đành lặng thinh
lao xao xóm chợ thoáng nhìn là thương
vòng quay sinh tử vô thường
thêm vài năm nữa sẽ cùng đường thôi

tháng tư "tiếng hát ru đời" (*)
theo mây theo gió theo lời nhạc đưa
tháng tư vang nỗi mất vừa
tôi ru em ngủ diễm xưa mưa hồng (*)

tháng tư nhiều có
thành không
loanh quanh nỗi mất
nỗi đời
phân vân
tháng tư tình bạn ngồi gần
xoay ly rượu cạn bâng khuâng mầu cờ

tháng tư đầy nỗi ước mơ
tỉnh ra ngày hết buồn ngơ ngẩn rồi
ngã minh trên ngọn nổi trôi
tôi người xứ mỹ vẫn đời việt nam

(*) NL, TCS

tha'ng tu+, 2010
Song Vinh